electron oscillograph

electron oscillograph
elektroninis oscilografas statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Matavimo ir registravimo įtaisas tolydiesiems periodiniams iki 50 GHz dažnio virpesiams, impulsiniams ir neperiodiniams iki 0,1 ns ir mažesnės trukmės elektriniams reiškiniams stebėti ir registruoti. atitikmenys: angl. cathode-ray oscillograph; electron oscillograph vok. Elektronenstrahloszillograph, m; Katodenstrahloszillograph, m rus. электроннолучевой осциллограф, m; электронный осциллограф, m pranc. oscillographe à rayons cathodiques, m; oscillographe cathodique, m; oscillographe électronique, m

Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas. – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas. . 2006.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • electron oscillograph — elektroninis oscilografas statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Elektroninis įtaisas elektrinių dydžių laikiniams kitimams stebėti ir (arba) registruoti. atitikmenys: angl. cathode ray oscillograph; electron oscillograph vok …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

  • electron oscillograph — elektroninis oscilografas statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Oscilografas, kuriame yra elektroninis vamzdis bei elektroniniai įtaisai elektronų pluoštui vertikaliai ir horizontaliai atlenkti. atitikmenys: angl. cathode… …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

  • electron oscillograph — elektroninis oscilografas statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. cathode ray oscillograph; electron oscillograph vok. Elektronenstrahloszillograph, m; Katodenstrahloszillograph, m rus. электронно лучевой осциллограф, m; электронный… …   Fizikos terminų žodynas

  • oscillograph — oscillographic, /euh sil euh graf ik/, adj. oscillography /os euh log reuh fee/, n. /euh sil euh graf , grahf /, n. Elect. a device for recording the wave forms of changing currents, voltages, or any other quantity that can be translated into… …   Universalium

  • cathode-ray oscillograph — elektroninis oscilografas statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Elektroninis įtaisas elektrinių dydžių laikiniams kitimams stebėti ir (arba) registruoti. atitikmenys: angl. cathode ray oscillograph; electron oscillograph vok …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

  • cathode-ray oscillograph — elektroninis oscilografas statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Matavimo ir registravimo įtaisas tolydiesiems periodiniams iki 50 GHz dažnio virpesiams, impulsiniams ir neperiodiniams iki 0,1 ns ir mažesnės trukmės… …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

  • cathode-ray oscillograph — elektroninis oscilografas statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Oscilografas, kuriame yra elektroninis vamzdis bei elektroniniai įtaisai elektronų pluoštui vertikaliai ir horizontaliai atlenkti. atitikmenys: angl. cathode… …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

  • cathode-ray oscillograph — elektroninis oscilografas statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. cathode ray oscillograph; electron oscillograph vok. Elektronenstrahloszillograph, m; Katodenstrahloszillograph, m rus. электронно лучевой осциллограф, m; электронный… …   Fizikos terminų žodynas

  • electron-beam oscillograph — Смотри электронно лучевой осциллограф …   Энциклопедический словарь по металлургии

  • Elektronenstrahloszillograph — elektroninis oscilografas statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Elektroninis įtaisas elektrinių dydžių laikiniams kitimams stebėti ir (arba) registruoti. atitikmenys: angl. cathode ray oscillograph; electron oscillograph vok …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”